• podpora_banner

Exprese proteinu savčích buněk

Expresní systém savčích buněk využívá savčí buňky, jako jsou HEK293 a CHO, a umožňuje posttranslační modifikace, včetně skládání a komplexní glykosylace, což vede k proteinům, které se co do aktivity velmi podobají svým přirozeným protějškům.Výsledkem této výrazné výhody je, že expresní systém savčích buněk hraje klíčovou roli při objevování genů, výzkumu struktury a funkce proteinů a vývoji léčiv pro genetické inženýrství.Současný expresní systém savčích buněk má však určitá omezení, jako je dlouhá doba obratu a vysoké výrobní náklady.

Servisní proces

哺乳

Servisní položky

Servisní položky Dodací lhůta (BD)
20 ml vysokohustotní exprese a purifikace
20-25
1-10L vysokohustotní expresní a purifikační služba
20-25

Výhody služby

Použití HEK293 nebo CHO jako hostitelské buňky.Inkubace bez séra, exprese s vysokou hustotou, vysoká účinnost transfekce, vysoká úroveň exprese a žádné vnější rušení.

Splňte přizpůsobené požadavky zákazníků na čistotu bílkovin, koncentraci, endotoxin, pufr atd.

Způsob objednávky

Prosímstáhněte si objednávkový formulářa podle potřeby jej vyplňte a odešlete e-mail na adresuservice@bkbio.com.cn

025-58501988